تولید برق خانه با پنجره های شیشه ای ، اینده ای پیش روی تولید برق و انرژی پاک

پنجره آینده

در محافل پژوهشی، مدت‌هاست که پژوهشگران رؤیای ساخت پنجره‌هایی را می‌بینند که بتواند علاوه بر عبور دادن نور خورشید، از این نور برق هم بگیرد و برق خانه را تأمین ...